KARITMA OY

Postadress: Svarvaregatan 15, 00880 HELSINGFORS
Tel: 0207 879 690
Fax: 0207 879 695
FO-nummer: 1746162-0

Samtalspriser: Från fast telefon 8,21 cent/samtal 6,9 cent/min
Från mobiltelefon 8,21 cent/samtal 14,9 cent/min

 

Antti Pajatsalo
Verkställande direktör
Regionchef
Södra Finland, Västra Finland och Birkaland
Mobil 0400 469731
antti.pajatsalo@karitma.fi
Jukka Karhunen
Regionchef
Östra Finland och Mellersta Finland
Mobil 050 5953 793
jukka.karhunen@karitma.fi
Marko Pyörälä
Regionchef
Österbotten och Norra Finland
Mobil 040 844 5001
marko.pyorala@karitma.fi
Tarja Kirjavainen
Försäljnings assistent
Tel 020 787 9690
tarja.kirjavainen@karitma.fi
Virpi Toivio
Försäljnings assistent
Tel 020 787 9692
virpi.toivio@karitma.fi
 • AVHÄMTNING

  Efter att du har gjort en beställning hos en återförsäljare, kan du själv hämta produkter du har köpt från vårt lager i Brutuby.

  Avhämtningsadress:

  Posti Oy
  Dickursbyvägen 148 (Inkörning till området från Postmansgränden)
  01530 VANDA

  Lagrets telefonnummer: +358 40 756 4534

  Lagret är öppet må-fre 7.00 - 17.00

  Postens anvisningar för avhämtning:
  Kör in från Postmansgränden och följ skyltarna. Avhämtningen sker från lastningsplats E. Uppge vid disken att du avhämtar Karitmas produkter samt återförsäljarens/avhämtarens namn

  Ladda en överiktskarta här

  För mer information ring:
  020 7879 690/Karitma Oy